Đặc điểm công nghiệp đới ôn hòa

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Đặc điểm công nghiệp đới ôn hòa

Đặc điểm công nghiệp đới ôn hòa


– Nền công nghiệp phát triển sớm, hiện đại

– Công nghiệp chế biến là thế mạnh của nhiều nước, phát triển rất đa dạng.

– Các nước công nghiệp hàng đầu là Hoa Kì, Nhật, Đức, Liên Bang Nga, Pháp, Canada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *