Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào?

Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào?


Trả lời:

+ Thời tiết: là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương trong thời gian ngắn.

+ Khí hậu: là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở một địa phương trong nhiều năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *