Ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới động vật

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới động vật

Ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới động vật

Ý nghĩa: Là 1 sơ đồ hình cây phát ra những nhánh từ 1 gốc chung. các nhánh ấy lại phát ra những nhánh nhỏ hơn và tận cùng bằng 1 nhóm động vật. Kích thước của các nhánh trên cây phát sinh càng lớn bao nhiêu thì số loài của nhánh đó càng nhiều bấy nhiêu. Các nhóm có cùng nguồn gốc có vị trí gần nhau thì có quan hệ họ hàng gần với nhau hơn.

Tác dụng: Qua cây phát sinh thấy được mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm động vật với nhau, thậm chí còn so sánh được nhánh nào có nhiều hoặc ít loài hơn nhánh khác.

Thống kê tìm kiếm

  • tim the gioi dong vat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *