Châu Phi có các kiểu môi trường nào? Nhận xét về sự phân bố các kiểu môi trường ở châu Phi?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
nu sinh dak lak xin1115 040129 - Châu Phi có các kiểu môi trường nào? Nhận xét về sự phân bố các kiểu môi trường ở châu Phi?

Châu Phi có các kiểu môi trường nào? Nhận xét về sự phân bố các kiểu môi trường ở châu Phi?

– Có 4 kiểu môi trường: xích đạo, nhiệt đới, hoang mạc, địa trung hải.

– Do vị trí nằm cân xứng hai bên đường xích đạo nên các môi trường tự nhiên của châu Phi nằm đối xứng qua xích đạo.

Thống kê tìm kiếm

  • các môi trường của châu phi nằm đối xứng qua xích đạo là do đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *