Châu Phi có các kiểu môi trường nào? Nhận xét về sự phân bố các kiểu môi trường ở châu Phi?

0
xemgiai1 - Châu Phi có các kiểu môi trường nào? Nhận xét về sự phân bố các kiểu môi trường ở châu Phi?

Châu Phi có các kiểu môi trường nào? Nhận xét về sự phân bố các kiểu môi trường ở châu Phi?

Có 4 kiểu môi trường: xích đạo, nhiệt đới, hoang mạc, địa trung hải.

– Do vị trí nằm cân xứng hai bên đường xích đạo nên các môi trường tự nhiên của châu Phi nằm đối xứng qua xích đạo.

Xem thêm:  Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *