Hòa bình là như thế nào? Vì sao lại phải bảo vệ hòa bình chống chiến tranh? Em hãy trình bày tình hình chiến tranh, xung đột vũ trang trên thế giới và vấn đề trách nhiêm ngăn chặn chiến tranh hiện nay?

0
6f73e0f8f18115df48318 - Hòa bình là như thế nào? Vì sao lại phải bảo vệ hòa bình chống chiến tranh? Em hãy trình bày tình hình chiến tranh, xung đột vũ trang trên thế giới và vấn đề trách nhiêm ngăn chặn chiến tranh hiện nay?

Hòa bình là như thế nào? Vì sao lại phải bảo vệ hòa bình chống chiến tranh? Em hãy trình bày tình hình chiến tranh, xung đột vũ trang trên thế giới và vấn đề trách nhiêm ngăn chặn chiến tranh hiện nay?


Hòa bình là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang.

Chúng ta phải tích cực bảo vệ hoà bình, ngăn chặn chiến tranh vì bảo vệ hoà bình là giữ cuộc sống bình yên; dùng thưong lượng, đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo và quốc gia; không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang. Hằng ngày trên thế giới vẫn đang xảy ra chiến tranh và những cuộc xung đột vũ trang đẫm máu. Vì vậy, ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hoà bình là trách nhiệm của tất cả các quốc gia, dân tộc và toàn nhân loại. Ý thức bảo vệ hoà bình, lòng yêu hoà bình cần được thể hiện ở mọi noi, mọi lúc, trong các mối quan hệ và giao tiếp hằng ngày giữa con người với con người.

Để bảo vệ hoà bình cần phải xây dựng mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng, thân thiện giữa con người với con người; thiết lập quan hệ hiểu biết, hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc và quốc gia trên thế giới.

Thống kê tìm kiếm

  • vì sao phải bảo vệ hòa bình
Xem thêm:  Thế nào là làm việc có năng suất, hiệu quả, chất lượng? Vì sao phải làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Làm thế nào để có năng suất, chất lượng, hiệu quả?

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *