Trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954?

Trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954?

– Được sự giúp đỡ của Mỹ, Pháp cho xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất đông Dương với 3 phân khu và 49 cứ điểm.

– Tháng 12.1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

A/ Diễn biến: Chiến dịch bắt đầu từ ngày 13-3 và kết thúc vào ngày 7-5-1954, gồm 3 đợt tấn công.

*Đợt 1:  Ta tiêu diệt toàn bộ phân khu Bắc

* Đợt 2:  Ta tiêu diệt các cứ điểm phía đông phân khu trung tâm.

*Đợt 3:  Ta tiêu diệt các cứ điểm còn lại ở phân khu trung tâm và phân khu Nam. Chiều ngày 7-5-1954 tướng Đờ-cat- xtơ-ri và ban tham mưu của địch đầu hàng.

B / Kết quả:

–  Ta tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm ĐBP, phá huỷ và thu được toàn bộ các phương tiện chiến tranh.

C/ Ý nghĩa:

– Đập tan kế hoạch Na-va.                        

– Buộc Pháp phải ký với ta Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Thống kê tìm kiếm

  • nguyên nhân thắng lợi chiến dịch điện biên phủ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *