Phân biệt Đột biến và Thường biến

0
bieu cam ve mai truong than yeu - Phân biệt Đột biến và Thường biến

Phân biệt Đột biến và Thường biến

ĐỘT BIẾN

THƯỜNG BIẾN

Là những biến đổi về cấu trúc gen, cấu trúc và số lượng NST

 

Là những biến đổi ở kiểu hình, phát sinh trong đời cá thể

Do tác nhân lý, hoá cuả môi trường

 

Do tác động cuả ngoại cảnh

Xuất hiện riêng lẻ, không xác định

 

Xuất hiện đồng loạt, theo hướng xác định

Có lợi, trung tính, có hại

 

Có lợi

Là nguồn nguyên liệu chủ yếu cho chọn giống và tiến hoá

 

Không là nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa

Giúp sinh vật thích nghi linh hoạt với thay đổi cuả điều kiện sống.

 

Thống kê tìm kiếm

  • phân biệt thường biến và đột biến
  • phân biệt đột biến và thường biến
Xem thêm:  Quá trình tổng hợp ARN diễn ra theo những nguyên tắc nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *