Đặc điểm nông nghiệp đới ôn hòa

0
xemgiai1 - Đặc điểm nông nghiệp đới ôn hòa

Đặc điêm nông nghiệp đới ôn hòa


Trình độ kĩ thuật tiên tiến

Tổ chức sản xuất kiểu công nghiệp

Sản xuất được chuyên môn hóa với quy mô lớn

– Ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học – kĩ thuật.

Xem thêm:  Trình bày đặc điểm về vị trí địa lý của châu Phi, đặc điểm này có ảnh hưởng như thế nào đối với khí hậu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *