Đặc điểm nông nghiệp đới ôn hòa

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Đặc điểm nông nghiệp đới ôn hòa

Đặc điêm nông nghiệp đới ôn hòa


– Trình độ kĩ thuật tiên tiến

– Tổ chức sản xuất kiểu công nghiệp

– Sản xuất được chuyên môn hóa với quy mô lớn

– Ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học – kĩ thuật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *