Đặc điểm nông nghiệp đới ôn hòa

0
xemgiai1 - Đặc điểm nông nghiệp đới ôn hòa

Đặc điêm nông nghiệp đới ôn hòa


Trình độ kĩ thuật tiên tiến

Tổ chức sản xuất kiểu công nghiệp

Sản xuất được chuyên môn hóa với quy mô lớn

– Ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học – kĩ thuật.

Xem thêm:  Cho biết cách phân loại các quốc gia trên thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *