Nêu đặc điểm chung của ba nhóm đất chính ở nước ta?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Nêu đặc điểm chung của ba nhóm đất chính ở nước ta?

Nêu đặc điểm chung của ba nhóm đất chính ở nước ta?

* Đặc điểm ba nhóm đất chính ở nước ta:

–  Nhóm đất feralit:  

+ Hình thành tại các miền đồi núi thấp, chiếm 65% diện tích đất tự nhiên.

+ Có đặc tính chua, nghèo mùn, nhiều sét, đất có màu đỏ vàng.

+ Đất feralit hình thành trên  đá ba dan và đá vôi có màu đỏ thẫm hoặc đỏ vàng.  Có độ phì rất cao.

– Nhóm  đất  mùn núi cao:  

+ Hình thành  dưới  thảm rừng á nhiệt đới hoặc ôn đới vùng núi cao.

 + Chiếm  khoảng  11 %  diện tích đất tự nhiên, chủ yếu là đất rừng đầu nguồn.

– Nhóm đất bồi tụ phù sa sông và biển:

+ Chiếm  khoảng  24 %  diện tích đất tự nhiên. Tập trung  ở các đồng bằng, nhiều nhất là  ở đồng bằng sông  Cửu Long  và đồng bằng  sông Hồng.

+ Nhìn chung  đất phì nhiêu, tơi  xốp, ít chua,  giàu  mùn…

Thống kê tìm kiếm

  • sawoza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *