Tây Nam Á có vị trí địa lý chiến lược quan trọng như thế nào? Tây Nam Á nằm ở vị trí ngã ba của ba châu lục lớn Á, Ầu, Phi. Nằm án ngữ