Tả mẹ của em

Tả mẹ của em – Bài 1 Trong gia đình người mà em yêu quý nhât đó là mẹ. Năm nay, mẹ em gần bốn mươi mốt tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả

Tả cô giáo của em

Tả cô giáo của em – Bài 1 Tôi đã học rất nhiều cô, nhưng người để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho tôi là cô Tuệ Thư dạy tôi năm lớp 4. Từ