Tả mẹ của em

Tả mẹ của em – Bài 1 Trong gia đình người mà em yêu quý nhât đó là mẹ. Năm nay, mẹ em gần bốn mươi mốt tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả