Trình bày đặc điểm hình thành các khối khí trên trái đất

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Trình bày đặc điểm hình thành các khối khí trên trái đất

Trình bày đặc điểm hình thành các khối khí trên trái đất


Trả lời:

+ Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, nhiệt độ tương đối cao.

+ Khối khí lạnh hình thành trên các vùng có vĩ độ cao, nhiệt độ tương đối thấp.

+ Khối khí đại dương hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.

+ Khối khí lục địa hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *