So sánh chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo

0
7142 1494911290049 1014 - So sánh chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo

So sánh chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo

 

Chọn lọc nhân tạo

Chọn lọc tự nhiên

Đối tượng

Vật nuôi, cây trồng.

Cá thể.

Động lực

Nhu cầu thị hiếu của con người.

Đấu tranh sinh tồn của sinh vật.

Nội dung

Tích lũy những cá thể mang biến dị có lợi cho con người

Đào thải những cá thể mang biến dị không có lợi cho con người.

Những cá thể mang biến dị thích nghi với môi trường sẽ sống sót và sinh sản.

Những cá thể mang biến dị không thích nghi sẽ bị loại bỏ.

Kết quả

Hình thành nhiều giống, thứ khác nhau.

Hình thành đặc điểm thích nghi ở sinh vật.⇒ hình thành loài mới.

Vai trò

Quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của vật nuôi cây trồng.

Phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể trong quần thể.

Thống kê tìm kiếm

  • phân biệt chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo
  • So sánh chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *