Trình bày tình hình dân số ở đới nóng

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
7128 1494911290046 1013 - Trình bày tình hình dân số ở đới nóng

Trình bày tình hình dân số ở đới nóng.

– Đới nóng là khu vực đông dân của thế giói, chiếm 50% dân số thế giới.

– Dân cư tập trung đông đúc ở một số nơi: Đông Nam Á, Nam Á, Tây Phi, Đông Nam Brasil…

– Hiện nay, sự gia tăng dân số vẫn còn cao, vẫn ở trong tình trạng bùng nổ dân số.

– Dân số đông, tăng nhanh ở đới nóng đã gây sức ép nặng nề lên sự phát triển kinh tế- xã hội, lên tài nguyên môi trường. Vì vậy, vấn đề dân số là mối quan tâm hàng đầu của các nước trong khu vực. Các nước đang tìm mọi cách đễ hạ tỷ lệ tăng dân, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *