Nét đặc trưng của đô thị hóa ở môi trường đới ôn hòa

0
xemgiai1 - Nét đặc trưng của đô thị hóa ở môi trường đới ôn hòa

Nét đặc trưng của đô thị hóa ở môi trường đới ôn hòa


Tỉ lệ dân đô thị cao

–  Là nơi tập trung nhiều đô thị nhất thế giới.

–  Các đô thị phát triển theo quy hoạch

– Lối sống đô thị trở thành phổ biến trong phần lớn dân cư.

Xem thêm:  Nêu các hoạt động kinh tế cổ truyên ở hoang mạc và cho biết ý nghĩa của các hoạt động đó?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *