Nét đặc trưng của đô thị hóa ở môi trường đới ôn hòa

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Nét đặc trưng của đô thị hóa ở môi trường đới ôn hòa

Nét đặc trưng của đô thị hóa ở môi trường đới ôn hòa


– Tỉ lệ dân đô thị cao

–  Là nơi tập trung nhiều đô thị nhất thế giới.

–  Các đô thị phát triển theo quy hoạch

– Lối sống đô thị trở thành phổ biến trong phần lớn dân cư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *