Nêu các chức năng cơ bản của da. Chức năng nào quan trọng nhất?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
37357343 9357296624x683 - Nêu các chức năng cơ bản của da. Chức năng nào quan trọng nhất?

Nêu các chức năng cơ bản của da. Chức năng nào quan trọng nhất?

Da có các chức năng cơ bản:

  1. Bảo vệ cơ thể.

  2. Tiếp nhận cảm giác (đau đớn, nóng lạnh,…)àCơ thể phản xạ kịp thời để thích nghi với môi trường.

  3. Bài tiết.

  4. Góp phần điều hòa thân nhiệt.

  5. Tạo nên vẻ đẹp của người.

Chức năng quan trọng nhất của bảo vệ cơ thể và điều hoà thân nhiệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *