Nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền và nghĩa vụ học tập?

0
xemgiai1 - Nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền và nghĩa vụ học tập?

Nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền và nghĩa vụ học tập?


Một số ví dụ như:

– Không cho trẻ đi học khi đủ tuổi đến trường.

Không làm giấy khai sinh cho trẻ đúng thời hạn.

– Không nhận trẻ vào học vì trẻ bị khuyết tật.

Xem thêm:  Công dân là gì? Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? Để trở thành công dân có ích cho đất nước, học sinh cần rèn luyện như thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *