Nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền và nghĩa vụ học tập?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền và nghĩa vụ học tập?

Nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền và nghĩa vụ học tập?


Một số ví dụ như:

– Không cho trẻ đi học khi đủ tuổi đến trường.

– Không làm giấy khai sinh cho trẻ đúng thời hạn.

– Không nhận trẻ vào học vì trẻ bị khuyết tật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *