Nêu một số ví dụ về việc thực hiện đúng quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm mà em biết?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Nêu một số ví dụ về việc thực hiện đúng quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm mà em biết?

Nêu một số ví dụ về việc thực hiện đúng quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm mà em biết?


Một số ví dụ như:

– Thấy một vụ ẩu đả trong trường phải báo liền cho thầy cô.

– Thấy bạn bị bắt nạt phải can thiệp hoặc nhờ thầy cô giúp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *