Nêu một số ví dụ về việc thực hiện đúng quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm mà em biết?

0
xemgiai1 - Nêu một số ví dụ về việc thực hiện đúng quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm mà em biết?

Nêu một số ví dụ về việc thực hiện đúng quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm mà em biết?


Một số ví dụ như:

Thấy một vụ ẩu đả trong trường phải báo liền cho thầy cô.

– Thấy bạn bị bắt nạt phải can thiệp hoặc nhờ thầy cô giúp.

Xem thêm:  Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời vào thời gian nào? Theo công ước Liên hợp Quốc thì mỗi nhóm quyền cần thiết như thế nào đối với cuộc sống của trẻ em? Ở địa phương em đã có những hoạt động góp phần bảo vệ các quyền của trẻ em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *