Thế nào là biết ơn? Em hãy nêu 2 việc làm thể hiện sự biết ơn của bản thân em?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Thế nào là biết ơn? Em hãy nêu 2 việc làm thể hiện sự biết ơn của bản thân em?

Thế nào là biết ơn? Em hãy nêu 2 việc làm thể hiện sự biết ơn của bản thân em?

Biết ơn là:

– Bày tỏ thái độ trân trọng tình cảm.

– Làm những việc đền ơn đáp nghĩa.

– HS tự cho ví dụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *