Đặc điểm kinh tế của châu Âu

0
xemgiai1 - Đặc điểm kinh tế của châu Âu

Đặc điểm kinh tế của châu Âu

Nông nghiệp tiên tiến, có hiệu quả cao do áp dụng khoa học – kỹ thuật và gắn chặt với công nghiệp chế biến.

Công nghiệp phát triển rất sớm.

  • Có nhiều sản phẩm nổi tiếng về chất lượng cao.
  • Nhiều ngành công nghiệp mới, hiện đại: điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hàng không…

Dịch vụ là lĩnh vực kinh tế phát triển nhất, phát triển đa dạng, rộng khắp và là nguồn thu ngoại tệ lớn.

Xem thêm:  Chứng minh môi trường nhiệt đới gió mùa rất đa dạng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *