Phản xạ là gì? Cho ví dụ về phản xạ. Từ ví dụ đã nêu, hãy phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó?

0
xemgiai1 - Phản xạ là gì? Cho ví dụ về phản xạ. Từ ví dụ đã nêu, hãy phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó?

Phản xạ là gì? Cho ví dụ về phản xạ. Từ ví dụ đã nêu, hãy phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó?


– Phản xạ là phản ứng của cơ thể nhằm trả lời với các kích thích từ môi trường bên ngoài và môi trường trong cơ thểdưới sự điều khiển của hệ thần kinh

– Ví dụ: để tay vao nước nóng 1000C, ta thấy da cảm thấy nóng

– Phân tích: kích thích nóng tác động vào cơ quan thụ cảm à nơron hướng tâm tiếp nhận kích thích và phát xung thần kinh truyền tới nơron trung gianà não nhận được xung thần kinh, truyền xung thần kinh cho nơron li tâm đến cơ quan vận động -> rụt tay lại

Thống kê tìm kiếm

  • cho ví dụ và phân tích đường đi của xung phản xạ
  • hãy lấy vài ví dụ về các phản xạ
  • hãy lấy ví dụ về phản xạ
  • phan xa la gi phan tich mot vi du ve phan xa

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Sự khác nhau giữa phản xạ có điều kiện và phản xạ có điều kiện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *