Sán dây có đặc điểm cấu tạo nào đặc trưng do thích nghi với kí sinh trong ruột người?

0
xemgiai1 - Sán dây có đặc điểm cấu tạo nào đặc trưng do thích nghi với kí sinh trong ruột người?

Sán dây có đặc điểm cấu tạo nào đặc trưng do thích nghi với kí sinh trong ruột người?


– Cơ quan bám tăng cường (4 giác bám, một số có thêm móc bám)

– Dinh dưỡng bằng cách thẩm thấu chất dinh dưỡng qua thành cơ thể (hiệu quả hơn ống tiêu hóa nhiều lần)

– Mỗi đốt có một cơ quan sinh sản lưỡng tính…cả cơ thể sán dây gồm hàng trăm cơ quan sinh sản lưỡng tính (một hiện tượng chỉ gặp ở sán dây).

Xem thêm:  Kể tên và nêu đặc điểm một số giun đốt thường gặp, vai trò của chúng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *