Đặc điểm dân cư của Châu Á

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Đặc điểm dân cư của Châu Á

Đặc điểm dân cư của Châu Á

– Châu Á châu lục đông dân nhất thế giời. Năm 2002 hơn 3,7 tỷ dân chiếm hơn 1/2 dân số thế giới

– Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là 1,3%.

– Dân cư tập trung chủ yếu ở đồng bằng, ven biển khu vực gió mùa.

– Châu Á là cái nôi của nhiều tôn giáo lớn: Ân Độ giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo.

Thống kê tìm kiếm

  • dân cư châu á có đặc điểm gì nổi bật ? Dân cư châu á tập trung đông ở những khu vực nào ? Vì sao ?
  • nêu đặc điểm dân cư châu á

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *