Tự chủ là gì? Biểu hiện của tính tự chủ? Ý nghĩa của tự chủ?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
truong - Tự chủ là gì? Biểu hiện của tính tự chủ? Ý nghĩa của tự chủ?

Tự chủ là gì? Biểu hiện của tính tự chủ? Ý nghĩa của tự chủ?


Tự chủ là làm chủ được bản thân, luôn ý thức được những gì mình đang làm và biết tự điều chỉnh hành vi cho phải, cho đúng mực.

Biểu hiện của tính tự chủ: ngườib biết tự chủ là người làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh m tự tin và biết tự điều chỉnh hành vi của mình.

Ý nghĩa của tự chủ: tự chủ là một đức tính quí giá. Nhờ tính tự chủ mà con người biết sống một cách đúng đắn và biết cư xử có đạo đức, có văn hoá. tính tự chủ giúp ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và những thử thách, cám dỗ.

Thống kê tìm kiếm

  • biểu hiện của người biết tự chủ là *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *