Thế nào là năng động, sáng tạo? Vì sao phải năng động, sáng tạo? Cần làm gì để trở thành người năng động, sáng tạo?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Thế nào là năng động, sáng tạo? Vì sao phải năng động, sáng tạo? Cần làm gì để trở thành người năng động, sáng tạo?

Thế nào là năng động, sáng tạo? Vì sao phải năng động, sáng tạo? Cần làm gì để trở thành người năng động, sáng tạo?


Năng động là tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm.

Sáng tạo là say mê nghiện cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc và những cái đã có. người năng động, sáng tạo là người luôn say mê, tìm tòi, phát hiện là linh hoạt xủa lí các tình huống trong học tập, lao động, công tác,… nhằm đạt kết quả cao.

– Chúng ta cần năng động, sáng tạo vì nó giúp con người có thể vượt qua ràng buộc của hoàn cảnh, rút ngắn thời gian để đạt được mục đích đề ra một cách nhanh chóng và tốt đẹp.

– Nhờ năng động sáng tạo mà con người làm nên những kì tích vẻ vang, mang lại niềm vinh dự cho bản thân, gia đình và đất nước.

Để trở thành người năng động sáng tạo, mỗi học sinh cần tìm ra cách học tập tốt nhất cho mình và tích cực vận dụng những điều đã biết và cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *