Vì sao phải xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta hiện nay là gì?

Vì sao phải xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta hiện nay là gì?

Quan hệ hữu nghị tạo co hội và điều kiện để các nước, các dân tộc cùng hợp tác phát triển nhiều mặt: kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học, kĩ thuật…; tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến nguy co chiến tranh.

Loading...

Bên cạnh đó Đảng và nhà nước luôn thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, hữu nghị với các dân tộc, các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới. Chính quan hệ hữu nghị đó đã làm cho thế giới hiểu rõ hon về đất nước, con người, công cuộc đổi mới của Việt Nam, về đường lối, chính sách của đảng và Nhà nước ta; từ đó chúng ta tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác ngày càng rộng rãi của thế giải đối với Việt Nam

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Loading...
Xem thêm:  Lao động là gì?