Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất

– Hiện trạng: Bị suy thoái nghiêm trọng

+ Năm 2005, tổng diện tích đất rừng là 12,7 triệu ha

+ Diện tích đất nông nghiệp là 9,4 triệu ha; bình quân đầu người là 0,1 ha/người

→ Thấp so với 1 đất nước hoạt động chủ yếu là nông nghiệp

+ Có 5,335 triệu ha đất chưa sử dụng; trong đó có 5 triệu ha đất bị thoái hóa nặng

+ Có 9,3 triệu ha đất có nguy cơ bị hoang mạc hóa

– Biện pháp bảo vệ:

Vùng đồi núi

Đồng bằng

– Làm ruộng bậc thang, đào hố vảy cá, trồng cây theo băng

– Cải tạo đất hoang bằng các biện pháp nông – lâm kết hợp

– Bảo vệ đất, trồng rừng

– Định canh, định cư cho dân cư miền núi

– Mở rộng diện tích theo quy hoạch, bảo vệ diện tích đất hiện có

– Thâm canh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, canh tác hợp lý

– Chống bạc màu, nhiễm mặn, nhiễm phèn

– Chống ô nhiễm đất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *