Trình bày tình hình chăn nuôi của nước ta

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Trình bày tình hình chăn nuôi của nước ta

Trình bày tình hình chăn nuôi của nước ta

* Chăn nuôi lợn và gia cầm

– Là hai nguồn cung cấp thịt chủ yếu.

– Đàn lợn hơn 27 triệu con(2005), Cung cấp hơn 3/4 sản lượng thịt các loại

– Gia cầm với tổng đàn trên 250 triệu con (2003)

– Chăn nuôi lợn và gia cầm tập trung nhiều nhất ở ĐBSH và ĐBSCL

* Chăn nuôi gia súc ăn cỏ

– Nguồn thức ăn chủ yếu là các đồng cỏ tự nhiên.

– Đàn trâu: 2,9 triệu con => nuôi nhiều ở trung du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

– Đàn bò: 5,5 triệu con => nuôi nhiều Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Chăn nuôi bò sữa phát triển mạnh ở TP HCM và Hà Nội,….

– Dê, Cừu: 1,3 triệu con

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *