Tại sao Đông Nam Bộ có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước?

0
xemgiai1 - Tại sao Đông Nam Bộ có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước?

Tại sao Đông Nam Bộ có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước?

– Có vị trí địa lý thuận lợi giao thương và nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

– Có trữ lượng lớn về dầu khí. Ngoài ra còn có tiềm năng về thuỷ điện, tài nguyên rừng, thuỷ sản…và là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước.

– Nguồn lao động dồi dào, có trình độ chuyên môn cao, thị trường tiêu thụ rộng lớn.

– Cơ sở vật chất kỹ thuật tốt hơn các vùng khác. Có thành phố Hồ Chí Minh-trung tâm kinh tế lớn nhất nước.

– Thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước.

– Có đường lối phát triển năng động.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Trình bày biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần địa hình, sông ngòi, đất và sinh vật?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *