Đạo đức là gì? Phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục, tập quán trong sự diều chỉnh hành vi của con người

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Đạo đức là gì? Phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục, tập quán trong sự diều chỉnh hành vi của con người

Đạo đức là gì? Phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục, tập quán trong sự diều chỉnh hành vi của con người

– Đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích cộng đồng, của xã hội.

*Phân biệt đạo đức với pháp luật và xã hội

– Đạo đức: tự giác thực hiện. Dự luận xã hội lên án, lương tâm cắn rứt

– Pháp luật: thực hiện bắt buộc, bị trừng trị theo quy định pháp luật

– Phong tục tập quán: thực hiện theo quy định nề nếp bị kế thừa bằng yếu tố tích cực, bổ các hủ tục

Thống kê tìm kiếm

  • phân biệt đạo Đức và pháp luật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *