Hô hấp ở cây là gì? Viết sơ đồ tóm tắt hiện tượng hô hấp ở cây

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Hô hấp ở cây là gì? Viết sơ đồ tóm tắt hiện tượng hô hấp ở cây

Hô hấp ở cây là gì? Viết sơ đồ tóm tắt hiện tượng hô hấp ở cây.

– Cây hô hấp suốt ngày đêm, tất cả các cơ quan của cây đều tham gia hô hấp. Trong quá trình hô hấp,cây lấy khí ôxi để phân giải các chất hữu cơ, sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống, đồng thời thải ra khí cacbônich và hơi nước.

– Sơ đồ tóm tắt hiện tượng hô hấp ở cây:

      Chất hữu cơ + khí ô xi  ->  Năng lượng + khí cacbônich + hơi nước

Thống kê tìm kiếm

  • hô hấp ở cây là gì viết sơ đồ tóm tắt hiện tượng hô hấp ở cây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *