Phân biệt lục địa và châu lục

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Phân biệt lục địa và châu lục

Phân biệt lục địa và châu lục.

 – Lục địa: Là khối đất liền rộng hàng triệu km2, có biển và đạidương bao quanh.

 – Châu lục là một bộ phận lảnh thổ rộng lớn gồm phần lục địa và các đảo chung quanh.

+ Một lục địa thì không có đảo, một châu lục có các đảo và quần đảo.

+ Một lục địa có thể gồm hai châu lục như lục địa Á – Âu gồm hai châu lục là châu Á và châu Âu, nhưng một châu lục có khi gồm cả hai luc địa như châu Mỹ gồm lục địa Bắc Mỹ và lục địa Nam Mỹ.

+ Sự phân chia lục địa thường mang ý nghĩa tự nhiên, sự phân chia châu lục lại mang ý nghĩa lịch sử,kinh tế, chính trị.

Thống kê tìm kiếm

  • phan biet luc dia va chau luc neu ten cac chau luc tren tg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *