Phản xạ là gì? Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện?

0
xemgiai1 - Phản xạ là gì? Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện?

Phản xạ là gì? Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện?

Phản xạ là: những phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh.

– Phản xạ không điều kiện là những phản xạ: 

+ Tự nhiên, bẩm sinh mà có. 

+ Không dễ bị mất đi. 

+ Mang tính chủng thể, di truyền. 

+ Số lượng có hạn. 

+ Thực hiện nhờ tuỷ sống và những bộ phận hạ đẳng của bộ não, bằng mối liên hệ thường xuyên và đơn nghĩa của sự tác động giữa các bộ phận tiếp nhận này hay bộ phận tiếp nhận khác và bằng sự phản ứng đáp lại nhất định => Cung phản xạ đơn giản. 
+ Những phức thể phức tạp và những chuỗi phản xạ không điều kiện được gọi là những bản năng. 

-Phản xạ có điều kiện là những phản xạ: 

+ Có được trong đời sống, được hình thành trong những điều kiện nhất định. 

+ Dễ bị mất đi nếu không được củng cố, tập luyện. 

+ Mang tính cá nhân, không di truyền. 

+ Số lượng vô hạn. 

+ Được hình thành bằng cách tạo nên những dây liên lạc tạm thời trong vỏ não => Cung phản xạ phức tạp, có đường liên hệ tạm thời.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Trình bày các bước truyền tin qua xinap hoá học?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *