Hãy kể tên các loại biển báo giao thông thông dụng?

0
xemgiai1 - Hãy kể tên các loại biển báo giao thông thông dụng?

Hãy kể tên các loại biển báo giao thông thông dụng?

Có 3 loại biển báo thông dụng.

Loại 1: Biển báo cấm.

Loại 2: Biển báo nguy hiểm.

Loại 3: Biển báo hiệu lệnh.

Xem thêm:  Hãy mô tả hình dáng, màu sắc của các loại biển báo đó?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *