Hãy mô tả hình dáng, màu sắc của các loại biển báo đó?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Hãy mô tả hình dáng, màu sắc của các loại biển báo đó?

Hãy mô tả hình dáng, màu sắc của các loại biển báo đó?

 – Biển báo cấm: Hình tròn, nền màu trắng có viền đỏ, hình vẽ màu đen thể hiện điều cấm.

– Biển báo nguy hiểm: Hình tam giác đều, nền màu vàng có viền đỏ, hình vẽ màu đen thể hiện điều nguy hiểm.

– Biển báo hiệu lệnh: Hình tròn, nền màu xanh lam, hình vẽ màu trắng thể hiện điều phải thi hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *