Thế nào là di sản văn hóa? Cho ví dụ

0
xemgiai1 - Thế nào là di sản văn hóa? Cho ví dụ

Thế nào là di sản văn hóa? Cho ví dụ

Di sản văn háo bao gồm:

Di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể

Là sản phẩm vật chất hoặc tinh thần

Có giá trị Lịch sử – Văn hóa – Khoa học

Được lưu truyền từ đời này sang đời khác

Ví dụ: Vịnh Hạ Long, Kinh thành Huế, Hát Xoan, Cồng chiêng Tây Nguyên,…

Thống kê tìm kiếm

  • thế nào là di sản văn hóa cho ví dụ

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Yêu thương con người là gì? Vì sao phải yêu thương con người? Nêu 2 câu ca dao (tục ngữ) về chủ đề yêu thương con người?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *