Vì sao trong những năm gần đây, điều kiện phát triển chăn nuôi có nhiều thuận lợi nhưng hiệu quả lại chưa cao và chưa ổn định? Xu hướng phát triển ngành chăn nuôi?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Vì sao trong những năm gần đây, điều kiện phát triển chăn nuôi có nhiều thuận lợi nhưng hiệu quả lại chưa cao và chưa ổn định? Xu hướng phát triển ngành chăn nuôi?

Vì sao trong những năm gần đây, điều kiện phát triển chăn nuôi có nhiều thuận lợi nhưng hiệu quả lại chưa cao và chưa ổn định? Xu hướng phát triển ngành chăn nuôi?

Trong những năm gần đây, điều kiện phát triển chăn nuôi có nhiều thuận lợi nhưng hiệu quả lại chưa cao và chưa ổn định là do:

– Giống gia súc, gia cầm cho năng suất vẫn còn thấp, chất lượng chưa cao.

– Dịch bệnh hại gia súc, gia cầm còn đe dọa trên diện rộng.

– Công nghiệp chế biến chưa đáp ứng được nhu cầu của các thị trường khó tính như: EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ,…

Xu hướng phát triển ngành chăn nuôi

– Đang tiến mạnh theo xu hướng sản xuất hàng hóa, chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp

– Các sản phẩm không qua giết thịt chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *