Hồ là gì? Có những loại hồ nào?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Hồ là gì? Có những loại hồ nào?

Hồ là gì? Có những loại hồ nào?

a. Khái niệm

– Hồ là những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền.

b. Phân loại

– Căn cứ vào tính chất của nước: Có 2 loại hồ: Hồ nước mặn và hồ nước ngọt.

– Căn cứ vào nguồn gốc hình thành: hồ vết tích của khúc sông cũ, hồ băng hà, hồ miệng núi lửa, hồ nhân tạo.

Thống kê tìm kiếm

  • Hồ là gì? Có những loại hồ nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *