Trình bày Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ 1?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Trình bày Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ 1?

Trình bày Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ 1?

*Diễn biến

– 21/12/1873 khi quân Pháp đánh ra Cầu Giấy chúng đã bị đội quân của Hoàng Tá Viêm phối hợp với quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích, Gác-ni-ê cùng nhiều sĩ quan thực daanvaf binh lính bị giết tại trận.

* Ý nghĩa: Chiến thắng Cầu Giấy làm quân Pháp hoang mang còn quân ta thì phấn khởi hăng hái quyết tâm đánh giặc.

Thống kê tìm kiếm

  • chiến thắng cầu giấy lần1 có ý nghĩa gic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *