Nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và thực vật ưa bóng?

0
xemgiai1 - Nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và thực vật ưa bóng?

Nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và thực vật ưa bóng?

* Thực vật ưa sáng

– Phiến lá nhỏ, hẹp, màu xanh nhạt.

– Lá có tầng cu tin dày, mô giậu phát triển.

– Thân cây thấp, số cành nhiều (khi mọc riêng rẽ) hoặc thân cao,thẳng, cành tập trung ở ngọn ( khi mọc trong rừng).

– Cường độ quang hợp cao khi ánh sáng mạnh.

– Điều tiết thoát hơi nước linh hoạt.

* Thực vật ưa bóng

– Phiến lá lớn, màu xanh thẫm.

– Lá có mô giậu kém phát triển.

– Chiều cao thân bị hạn chế.

– Cường độ quang hợp yếu khi ánh sáng mạnh, cây có khả năng quang hợp khi ánh sáng yếu.

– Điều tiết thoát hơi nước kém.

Thống kê tìm kiếm

  • Nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *