Dựa vào đâu để phân ra các khối khí: nóng, lạnh, đại dương, lục địa? Nêu vị trí hình thành và tính chất từng loại khối khí?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Dựa vào đâu để phân ra các khối khí: nóng, lạnh, đại dương, lục địa? Nêu vị trí hình thành và tính chất từng loại khối khí?

Dựa vào đâu để phân ra các khối khí: nóng, lạnh, đại dương, lục địa? Nêu vị trí hình thành và tính chất từng loại khối khí?

a. Căn cứ để phân loại khối khí:

– Căn cứ vào nhiệt độ, chia ra: khối khí nóng, khối khí lạnh.

– Căn cứ vào bề mặt tiếp xúc bên dưới là đại dương hay đất liền, chia ra: khối khí đại dương, khối khí lục địa.

b. Đặc điểm từng loại khối khí:

– Khối khí nóng: hình thành trên vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.

– Khối khí lạnh: hình thành trên vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

– Khối khí đại dương: hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.

– Khối khí lục địa: hình  thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô.

Thống kê tìm kiếm

  • các yếu tố nào để phân chia khí lục địa đại dương
  • dựa vào đâu để phân ra các khối khí nóng lạnh đại dương lục địa ? Nêu vị trí và đặc điểm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *