Tại sao các sĩ phu Việt Nam lại noi gương Nhật Bản

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Tại sao các sĩ phu Việt Nam lại noi gương Nhật Bản

Tại sao các sĩ phu Việt Nam lại noi gương Nhật Bản.

  – Nhật Bản đã tiến hành cải cách Minh Trị năm 1868 đưa nước Nhật thoát khỏi thuộc địa của các nước phương Tây và từ đó Nhật tiến lên con đường tư bản chủ nghĩa.

  – Trong cuộc chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905), Nhật đã đánh bại nước Nga.

  – Nhật là nước được coi là “đồng chủng, đồng văn” với Việt Nam, có thể dựa vào để đánh Pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *