Thế nào là siêng năng, kiên trì? Tại sao phải siêng năng, kiên trì?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Thế nào là siêng năng, kiên trì? Tại sao phải siêng năng, kiên trì?

Thế nào là siêng năng, kiên trì? Tại sao phải siêng năng, kiên trì?

– Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn.

– Kiên trì là sự quyết tâm làm đến cùng dù có gặp khó khăn, gian khổ.

– Vì con người muốn tồn tại, phải siêng năng, kiên trì lao động để làm ra của cải, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

– Ngược lại nếu không chịu khó, kiên trì trong lao động thì sẽ đói nghèo và không đạt được mục đích, trở thành kể ăn bám gia đình và xã hôi.

– Vì vậy siêng năng, kiên trì sẽ giúp cho con người thành công trong công việc, trong cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *