Thế nào là môi trường? Thế nào là tài nguyên thiên nhiên? Cho ví dụ.

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Thế nào là môi trường? Thế nào là tài nguyên thiên nhiên? Cho ví dụ.

Thế nào là môi trường? Thế nào là tài nguyên thiên nhiên? Cho ví dụ.

+ Môi trường là: Toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, có tác động đến đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên Ví dụ: rừng cây, sông, hồ, nhà máy, đường sá, công trình thủy lợi,…

+Tài nguyên thiên nhiện là: Những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cho cuộc sống con người VD: các mỏ khoáng sản, các nguồn nước, dầu, khí…

Thống kê tìm kiếm

  • em hiểu thế nào là môi trường tai nguyên thiên nhiên ?cho các vi dụ cu thể
  • Em hiểu thế nào là môi trường tài nguyên thiên nhiên cho ví dụ cụ thể

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *