So sánh lên men etylic và lên men lactic

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
myhuyen 1 - So sánh lên men etylic và lên men lactic

So sánh lên men etylic và lên men lactic

Giống:

+ Đều là quá trình phân giải polisaccarit

+ Đều trong điều kiện kị khí

+ Sản phẩm là chất hữu cơ

Khác nhau:

Đặc điểm so sánh

Lên men lactic

Lên men rượu

Loại VSV

VK lactic đồng hình

Nấm men rượu, nấm (đường hóa) và vi kuaanr

Sản phẩm

Lên men đồng tính: hầu như chỉ có axit lactic

Lên men dị hình: ngoài axit lactic còn có CO2 và axit axetic,etanal

Etanal, CO2

Nhận biết

Có mùi chua

Có mùi rượu

Ứng dụng

Sản xuất rượu0000000, bia, siro, làm nở bột mì,…

Làm sữa chua, muối chua, ủa chua các loại rau quả, thức ăn gia súc,…

Thống kê tìm kiếm

  • thnah long lên men có aixt lactic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *