Vì sao phải phòng, chống nhiễm HIV/AIDS? Có ý kiến cho rằng bất kì ai cũng có thể bị nhiễm HIV/AIDS. Theo em đúng hay sai? Vì sao?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Vì sao phải phòng, chống nhiễm HIV/AIDS? Có ý kiến cho rằng bất kì ai cũng có thể bị nhiễm HIV/AIDS. Theo em đúng hay sai? Vì sao?

Vì sao phải phòng, chống nhiễm HIV/AIDS? Có ý kiến cho rằng bất kì ai cũng có thể bị nhiễm HIV/AIDS. Theo em đúng hay sai? Vì sao?

a/ Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS vì:

– HIV/AIDS đang là đại dịch của thế giới và của Việt Nam. -Đó là căn bệnh vô cùng nguy hiểm, đến sức khỏe, tính mạng.

– Phá hoại hạnh phúc gia đình,hủy hoại tương lai nòi giống dân tộc.

– Ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế,xã hội của đất nước.

b/ Ý kiến đó là đúng.

– Nhưng không phải là dể dàng, nếu chúng ta  có hiểu biết về cách phòng tránh và có ý thức chủ động phòng tránh thì không thể bị nhiễm HIV/ AIDS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *