Thế nào là tình bạn trong sáng?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Thế nào là tình bạn trong sáng?

Thế nào là tình bạn trong sáng?

1. a) Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người cùng giới hoặc khác giới trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc quan niệm sống…

b) Đặc điểm cơ bản của tình bạn trong sáng, lành mạnh là:

– Phù hợp quan niệm sống, Bình đẳng tôn trọng nhau

– Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm với nhau

– Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau

2. Ý nghĩa:

– Tình bạn trong sáng, lành mạnh giúp:

– Cuộc sống ấm áp, tự tin hơn;

– Biết tự hoàn thiện để sống tốt hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *