Hoạt động chính trị – xã hội là gì? Ý nghĩa và cách rèn luyện?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Hoạt động chính trị - xã hội là gì? Ý nghĩa và cách rèn luyện?

Hoạt động chính trị – xã hội là gì? Ý nghĩa và cách rèn luyện?

1. Hoạt động chính trị – xã hội

– Hoạt động trong việc xây dựng và bảo vệ nhà nước, bảo vệ chế độ chính trị, trật tự an ninh xã hội;

– Hoạt động giao lưu giữa con người với con người;

– Hoạt động của các đoàn thể quần chúng và tổ chức chính trị …

2. Ý nghĩa: Hoạt động chính trị – XH là điều kiện để:

– Cá nhân bộc lộ, rèn luyện, phát triển khả năng;

– Đóng góp trí tuệ, công sức vào công việc chung.

3. Rèn luyện:  Học sinh cần tham gia các hoạt động chính trị – XH để:

– Hình thành phát triển thái độ tình cảm, niềm tin trong sáng;

– Rèn luyện năng lực giao tiếp, năng lực ứng xử, năng lực tổ chức và hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *