Trình bày được vai trò, đặc điểm của ngành giao thông vận tải. Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Trình bày được vai trò, đặc điểm của ngành giao thông vận tải. Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

Trình bày được vai trò, đặc điểm của ngành giao thông vận tải. Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

* Vai trò

– Tham gia vào việc cung ứng vật tư kĩ thuật, nguyên liệu, nhiên liệu cho các cơ sở sản xuất và đưa sản phẩm đến thị trường tiêu thụ. Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

– Giúp cho việc thực hiện các mối liên hệ kinh tế, xã hội giữa các địa phương.

– Góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế, văn hóa ở những vùng sâu, vùng xa, tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước và tạo mối giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các nước trên thế giới.

* Đặc điểm

– Sản phẩm của ngành là sự chuyên chở người và hàng hoá.

– Để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải, thường căn cứ vào các tiêu chí: khối lượng vận chuyển, khối lượng luân chuyển trung bình.

* Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

– Nhân tố tự nhiên:

+ Quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải.

+ Ảnh hưởng đến công tác thiết kế và khai thác các công trình giao thông vận tải.

– Nhân tố kinh tế – xã hội:

+ Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quốc dân có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển, phân bố và hoạt động của ngành giao thông vận tải.

+ Phân bố dân cư, đặc biệt là sự phân bố các thành phố lớn và các chùm đô thị có ảnh hưởng sâu sắc tới vận tải hành khách, nhất là vận tải bằng ô tô.

* Các ngành giao thông vận tải cụ thể

Ưu, nhược điểm và sự phân bố của các ngành: đường sắt, đường ô tô, đường ống, đường sông hồ, đường biển, đường hàng không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *