Trình bày đặc điểm các ngành kinh tế Hoa Kỳ?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Trình bày đặc điểm các ngành kinh tế Hoa Kỳ?

Trình bày đặc điểm các ngành kinh tế Hoa Kỳ?

a. Dịch vụ:

– Phát triển mạnh, chiếm 79,4% gdp (2004)

– Ngoại thương:

+ chiếm 12% tổng giá trị ngoại thương thế giới, giá trị nhập siêu ngày càng lớn 

– Giao thông vận tải:

+ hệ thống đường và phương tiện vận tải hiện đại nhất thế giới 

+ có số sân bay nhiều nhất thế giới với 30 hãng hàng không đảm nhiệm 1/3 số khách hàng thế giới 

+ các ngành vận tải khác cũng phát triển 

– Tài chính: hệ thống ngân hàng tài chính phát triển mạnh có mặt khắp thế giới 

– Thông tin liên lạc:hiện đại có nhiều vệ tinh, thiết lập hệ thống định vị toàn cầu 

– Du lịch phát triển mạnh, doanh thu lớn 

b. Công nghiệp:

– Là nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của hoa kỳ 

– Nhiều ngành công nghiệp đứng hàng đầu thế giới 

– Sản xuất công nhiệp gồm có 3 nhóm ngành:

+ công nghiệp chế biến chiếm 84,2 giá trị hàng xuất khẩu 

+ công nghiệp điện lực gồm nhiệt điện thủy điện điện nguyên tử điện mặt trời (đứng đầu thế giới)

+ công nghiệp khai khoáng:đứng đầu thế giới khai thác phốt phát, 2 thế giới về vàng bạc đồng chì than thứ 3 về dầu mỏ 

– Cơ cấu công nghiệp cũng có sự thay đổi:giảm tỉ trọng các công nghiệp truyền thống tăng tỉ trọng của các ngành công nghiệp hiện đại 

– Sản xuất công nghiệp có sự khác nhau giữa các vùng:

+ vùng đông bắc tập trung chủ yếu các ngành công nghiệp truyền thống 

+ vùng phía nam và ven thái bình dương là vùng công nghiệp mới bao gồm các ngành công nghiệp hiện đại 

c. Nông nghiệp:

+ Nền nông nghiệp đứng đầu thế giới 

+ Cơ cấu nông nghiệp đang có sự thay đổi 

+ Hình thức chủ yếu là trang trại có diện tích lớn 

+ Sản xuất nông nghiệp mang tính hàng hóa 

+ Là nước xuất khẩu nhiều nông sản nhất thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *